Informacje dla rodziców dzieci klas I

przez aw

PRZYBORY, OBUWIE I WIERZCHNIE UBRANIA DZIECKA NALEŻY PODPISAĆ

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe

W klasie I uczniowie będą korzystać z zestawu podręczników i materiałów ćwiczeniowych „Gra w kolory” z Wydawnictwa MAC EDUKACJA + podręcznik i zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego TIGER 1, Wydawnictwo Mc MILLAN

Nieodpłatne podręczniki i ćwiczenia otrzymają w szkole w pierwszych dniach września.

Dzieci uczęszczające na religię w podręczniki zaopatrzy ksiądz – są to materiały odpłatne.

Strój gimnastyczny

 Biała bawełniana koszulka, spodenki gimnastyczne; należy je podpisać i spakować do worka (również podpisanego). Strój gimnastyczny dzieci przynoszą w dniu, kiedy w planie lekcji mają wychowanie fizyczne.

Obuwie zmienne

 Buty na gumowym  spodzie (podpisane), woreczek z materiału do przechowywania obuwia w szatni (podpisany).

Pozostałe informacje

  1. Kartę zapisu dziecka do świetlicy szkolnej można pobrać ze strony internetowej szkoły, uzupełnić, podpisać i złożyć w szkole w pierwszych dniach września (bezpośrednio w świetlicy lub w sekretariacie).
  2. Zapisy na obiady będą prowadzone w pierwszym tygodniu września.
  3. Należy przygotować, podpisane na odwrocie (imię i nazwisko, klasa), zdjęcie dziecka do legitymacji szkolnej i przekazać wychowawcy klasy najlepiej  w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.