Rada Rodziców

  1. Patrycja Sebzda – przewodnicząca
  2. Katarzyna Sobaszek – zastępca
  3. Magdalena Mazgaj – skarbnik

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 34 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Rzeszowie uprzejmie informuje o możliwości dokonywania dobrowolnych wpłat na fundusz Rady Rodziców. Proponowana składka wynosi 50 zł.

Wpłat można dokonywać na konto bankowe:

Santander Bank Polska S.A.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 34 w Rzeszowie
15 1090 2590 0000 0001 5185 0802