Samorząd Uczniowski

Przewodniczący:

Maksymilian Sitek

Zastępcy:

Nikola Sawicka

Lena Michalik