Kontakt

ul. Matysowska 101, 35-330 Rzeszów

e-mail: sekretariat@sp34.resman.pl

telefon: 17 748 38 76

Tel. dyrektor: 17 748 38 77
Tel. sekretariat: 17 748 38 76
Tel. księgowość: 17 748 38 75

Dyrektor szkoły
mgr Małgorzata Płodzień
przyjmuje codziennie w godzinach 11.00 – 13.00
oraz w każdy wtorek w godzinach 15.00 – 16.00