Tydzień Promocji Zdrowia „Dbamy Jesienią o Zdrowie”

przez aw

W dniach 2.10 – 6.10.2017 r. w ramach Tygodnia Promocji Zdrowia realizowaliśmy w naszej szkole program profilaktyczny „Dbamy jesienią o zdrowie”. Jego głównymi celami były: promowanie zdrowego stylu życia; uświadamianie skutków sięgania po alkohol, papierosy, dopalacze, napoje energetyzujące; kształtowanie umiejętności dokonywania bezpiecznych wyborów i unikania zagrożeń związanych z cyberprzemocą, grami komputerowymi; kształtowanie postawy troski i odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

Kolejne dni Tygodnia Promocji Zdrowia przebiegały pod hasłami: Zdrowie to bezpieczeństwo; Odżywiamy się zdrowo; Zdrowie lubi ruch i zabawę; Jesień na talerzu, Ratujemy, uczymy ratować oraz Stop uzależnieniom!

W ramach realizacji programu w klasach odbyły się pogadanki, rozmowy, dyskusje na temat bezpieczeństwa w domu, w szkole, na drodze, w kontaktach z obcymi osobami, bezpieczeństwa w Internecie. Przeprowadzone zostały lekcje  wychowawcze na temat przyczyn i negatywnych skutków sięgania po papierosy, alkohol, dopalacze. Omówione zostały zasady zdrowego odżywiania. Pielęgniarka szkolna przeprowadziła z wszystkimi uczniami pogadankę na temat: „Grypa, przeziębienie – Jak ich unikać, jak leczyć? oraz Jak wzmocnić swoją odporność?”. Odbyły się praktyczne ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Na zajęciach wychowania fizycznego zorganizowane zostały jesienne zabawy sportowe. W ramach programu przeprowadzono konkursy plastyczne, wiedzy, ortograficzne: „Jesień na talerzu”, „Stop uzależnieniom!”, „Żyj i odżywiaj się zdrowo”. Zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody zakupione dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tyczynie.

Małgorzata Bąk