Przedszkolaki to zdrowe dzieciaki

przez aw

W Oddziale i Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Matysówce w tym roku prowadzimy innowację pedagogiczną pt. ”Przedszkolaki to zdrowe dzieciaki”.

Realizując zadania wynikające z przyjętych celów, przystąpiliśmy do programów promujących zdrowie:

– „Dzieciństwo bez próchnicy” – Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców.

– „Mamo, tato wolę wodę” – program, którego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci.

Poprzez udział w ciekawych zajęciach dzieci poznają zasady zdrowego odżywiania, znaczenie wody w codziennej diecie, dla dobrego samopoczucia i prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka, kształtują także nawyk picia wody oraz uczą się dbania o higienę jamy ustnej.

Również rodzice nie tylko zapoznawani są z naszymi przedsięwzięciami na spotkaniach w grupach poprzez plakaty, gazetki, broszury informacyjne, ale i włączani we wspólne działania.

Mamy nadzieję, że podjęte działania przyczynią się do wzrostu świadomości i utrwalenia prawidłowych nawyków w zakresie odżywiania i higieny jamy ustnej, które mają wpływ na zdrowie od najmłodszych lat.

Małgorzata Płodzień