Dzień Patrona Szkoły

przez aw

14 listopada 2014r. obchodziliśmy w Szkole Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Matysówce  Dzień Patrona Szkoły. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym, w której uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice, mieszkańcy wsi i zaproszeni goście.

Dalsza część uroczystości odbyła się w szkole. Na początku dyrektor szkoły Lidia Kupiszewska powitała przybyłych gości: dr Jana  Hermaniuka – burmistrza Tyczyna, Danutę Szyszkę – sołtysa wsi Matysówka, Mieczysława Płonkę – komendanta OSP w Matysówce, Agnieszkę Michalik- przewodniczącą Rady Rodziców, Józefa Płonkę   oraz rodziców uczniów.

Po tym nastąpił występ uczniów kl. I – III pod opieką pań: Krystyny Kielar, Jadwigi Olech, Grażyny Wyżykowskiej. Dzieci przedstawiły program artystyczny poświęcony naszemu Patronowi. W inscenizacji ukazano życie i dokonania ostatniego z Piastów – króla Kazimierza  Wielkiego. Mogliśmy obejrzeć koronację króla, który z rąk rycerzy, mieszczan i chłopów otrzymuje ,,złote jabłko, berło mocy i sprawiedliwości  i miecz, aby służył ku obronie Kościoła i Ojczyzny”. Byliśmy świadkami lokowania miast,  zobaczyliśmy młodych żaków z Akademii Krakowskiej,  podziwialiśmy szczodrość, mądrość i sprawiedliwość naszego Patrona. Uczniowie wykonali również akompaniament perkusyjny do muzyki średniowiecznej oraz zatańczyli tańce dworskie. Zgodnie ze średniowiecznym obyczajem dzieci brały udział w turniejach rycerskich, w czasie których rycerze i damy dworu z wielką gracją i ochotą popisywali się swoimi sprawnościami.  Z wielkim zapałem wyszukiwano w  skrzyni złote dukaty na zakup konia z rzędem i zbroi, przebierano groch, szykowano konia na wyprawę  plotąc  końskie warkocze czy dosiadano wierzchowca. Wszystkie konkursy dostarczyły zgromadzonym ogromnych emocji. Zwycięzcy zostali nagrodzeni słodyczami.

Dzień ten sprawił, że czasy tak bardzo odległe stały się dla naszych uczniów bliższe i ciekawsze, a Patron bardziej znany.

Grażyna Wyżykowska