233 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

przez aw

3 maja 1791 roku Sejm Wielki, zwołany w październiku 1788 roku, uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Z okazji 233 rocznicy powstania tego przełomowego dla kraju dokumentu w naszej szkole odbyło się wyjątkowe przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy VII. Inscenizacja momentu ogłoszenia najważniejszej ustawy pozwoliła przypomnieć kluczowe postanowienia, będące fundamentem naszych praw i symbolem jedności.

Obchodząc hucznie to święto, dajemy wyraz naszej dumie narodowej i podkreślamy, że niezmiennie ważne są dla nas takie wartości, jak wolność, niepodległość oraz demokracja. Wraz z nami świętuje cała Ojczyzna, a orzeł biały wznosi się dumnie go góry. ,,Wiwat maj, trzeci maj”!!!

Agnieszka Kopacka