233 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

przez aw

3 maja 1791 roku Sejm Wielki, zwołany w październiku 1788 roku, uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Z okazji 233 rocznicy powstania tego przełomowego dla kraju dokumentu w naszej szkole odbyło się wyjątkowe przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy VII. Inscenizacja momentu ogłoszenia najważniejszej ustawy pozwoliła przypomnieć kluczowe postanowienia, będące fundamentem naszych praw i symbolem jedności. Obchodząc…