Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017

przez aw

W bieżącym roku szkolnym do Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Matysówce uczęszczało 85 uczniów. Wszyscy otrzymali promocję do następnej klasy (także  uczniowie klasy VI). 34 otrzymało świadectwo z wyróżnieniem,  co stanowi 40 % wszystkich uczniów…

Są to:

W klasie I: Emilia Ryzińska i Kajetan Putkowski,

w klasie II: Filip Dopart, Nikodem Mazgaj, Ewelina Nowak, Dominik Pańczak, Milena Sitek,  Mikołaj Skowron i Miłosz Zawora,

w klasie III: Kacper Błoszko, Natalia Czarnik, Małgorzata Hoffman, Marcel Michalik, Emilia Narewska, Izabela Pańczak i Julia Wisz.

W klasach IV – VI za wysokie wyniki w nauce i co najmniej bardzo dobre zachowanie uczniowie otrzymują świadectwo z paskiem oraz stypendium naukowe. Zasłużyli na nie:

w klasie IV: Jakub Goszka, Patrycja Ślęczka,  Filip Maj, Lena Szczepańska,  Jakub Błoszko i Gabriela Szyszka.

w klasie V: Szymon Goszka, Kinga Dopart, Krystian Urban, Jakub Bąk, Kacper Belcyr,  Dominik Kąkol i Gabriela Szmist,

w klasie VI:  Weronika Płodzień, Filip Szmist, Mateusz Dulas, Nikodem Frączek i Oliwia Skowron.

Uzyskane przez klasy średnie ocen  są także zadowalające:  w klasie IV – 4,64, V – 4,452  i VI – 4,19.  

W tym roku mamy 4 uczniów, który nie opuścili  ani jednego dnia, ani  nawet godziny! (mają 100% frekwencji). Są to: Wiktor Kąkol z klasy II, Natalia Czarnik i Kacper Malinowski z klasy III  i Dominik Kąkol  z klasy V.

Dobre wyniki w nauce i sukcesy naszych w wielu różnorodnych konkursach na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i gminnym są owocem wytężonej pracy uczniów i nauczycieli. Dziękuję wszystkim za ten wysiłek i życzę wspaniałej pogody i udanego wypoczynku podczas zasłużonych wakacji.

Lidia Kupiszewska