Pasowanie na ucznia

przez aw

13 października pozostanie w pamięci pierwszaków na długo – w tym dniu zostali pasowani na uczniów. Przygotowywali się do tego święta od pierwszego dnia nauki, by udowodnić swoją dojrzałość szkolną. Uczyli się wielu piosenek i wierszy, które zaprezentowali podczas uroczystej akademii. W repertuarze znalazły się utwory o szkole, przyjaźni i naszej Ojczyźnie.

Wszyscy znali je doskonale i recytowali najpiękniej jak potrafili. Pani dyrektor, w asyście patrona naszej szkoły Króla Kazimierza Wielkiego i w obecności rodziców, pasowała na uczniów całą „siedemnastkę”. Starsi koledzy z klasy II przygotowali dla pierwszaków program na powitanie w gronie uczniowskim oraz przekazali im drobne upominki. Na pamiątkę tego uroczystego dnia pierwszoklasiści otrzymali też pamiątkowe dyplomy zakupione przez rodziców oraz przybory szkolne ofiarowane przez sponsora Pana Tomasza Oleniacza. Rada Rodziców zaprosiła ich do kina „Helios” na film pt. „Pudłaki”, a Pani dyrektor wręczyła każdemu pasowanemu uczniowi odblaski, które sprawią, że droga do szkoły będzie bezpieczniejsza.

Krystyna Kielar