„A pamięć niech trwa…”

przez aw

W każdej społeczności są osoby, które wyróżniają  się swym zaangażowaniem, pasją, działalnością społeczną i  potrafią swoim przykładem zachęcać innych do działania.
Dla Matysówki takim „dobrym duchem” była pani Zofia Krawczyk ( 29.11.1910 – 12.04.1984)- wiejska działaczka i  znakomita organizatorka, pracująca bezinteresownie w trudnych czasach z ludźmi  i dla ludzi.

Praca społeczna przynosiła jej satysfakcję z dobrze wykonanych zadań i obowiązków, których miała bardzo dużo. Była min. sekretarzem Zarządu Koła ZSL, prezesem Związku Samopomocy Chłopskiej w Słocinie, radną Powiatowej Rady Nadzorczej  i przewodniczącą Powiatowej Komisji Zdrowia, przewodniczącą komisji kobiecej Gminnej Spółdzielni w Tyczynie, kuratorem sądowym dla nieletnich i terenowym opiekunem społecznym,  organizowała Kółka Rolnicze  na terenie gminy Słocina i Tyczyn, organizowała i prowadziła kursy rolnicze w okolicznych wsiach.  Mieszkańcy wsi z dumą opowiadają o jej licznych zasługach i wielkim poświęceniu w pracy dla dobra innych. Była motorem inicjatyw i przemian, które zmierzały do poprawy warunków bytowo-kulturalnych mieszkańców wsi.
Przez wiele lat była sołtysem Matysówki ( od 1967 do 1984),  jednocześnie przewodniczącą KGW i  kierownikiem zespołu śpiewaczego '”Pszczółki”, które powstały za jej przyczyną i rozsławiały wieś, gminę i region w całej Polsce : min. byli trzykrotnie na centralnych dożynkach, na otwarciu Mostu Poniatowskiego i Trasy W-Z w Warszawie.  Dzięki  pasji i zaangażowaniu Pani Krawczykowej wybudowano w Matysówce szkołę, Dom Ludowy, linie elektryczne, kościół parafialny p.w. Matki Bożej Królowej Polski,  powstała asfaltowa droga i zaczął jeździć autobus MPK linii nr 5.   Była wielką twórczynią i propagatorką folkloru ludowego – napisała wiele wierszy i scenariuszy widowisk, które w ciekawy sposób ukazywały regionalne tradycje i obrzędy: ” Wesele”, ” Stare dożynki”, „Wyprawa Grzegorza do morza”, ” Podwójne zaloty”, ” Kiszenie kapusty”, ” Laura i Filon” i inne.
 Przez całe życie była działaczem społecznym i za tę działalność i olbrzymi wkład pracy dla wsi, gminy Tyczyn  i powiatu rzeszowskiego otrzymała bardzo wiele odznaczeń, dyplomów, listów gratulacyjnych (min. Krzyż Kawalerski, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, odznakę 1000-lecia Państwa Polskiego, Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego, Medal XXX-lecia Polski Ludowej, medal Zasłużonej Matki i wiele, wiele innych).
Postanowiliśmy uczcić mijającą w tym roku 30 rocznicę  śmierci Pani Zofii Krawczyk i przypomnieć Ją i Jej dokonania mieszkańcom Matysówki, których zaprosiliśmy 25 maja 2014r. na wieczornicę poświęconą  Jej pamięci. W to niedzielne popołudnie Dom Ludowy w Matysówce wypełnił się zaproszonymi gośćmi. Przybyli na nie przede wszystkim członkowie Rodziny Krawczyków: syn  Jan Krawczyk z żoną Wiktorią, synowe Anna Krawczyk i Janina Krawczyk oraz wnuczki, wnuki i prawnuki z rodzinami, panie: Aniela Lisowicz i Kazimiera Zawadzka, które pracowały wspólnie z panią Krawczykową, Izabela Domino- animatorka gminnej działalności kulturalnej w tamtych czasach, Zofia Domino – prezes TMZT, Zofia Matys-dyrektor M-GOKw Tyczynie, ks. Jan Pyziak, nauczyciele i uczniowie, mieszkańcy wsi oraz zespół „Matysowienie” z p. Zbigniewem  Sztabą i Kapelą.
W pięknej scenerii sielskiej wsi, gdzie na płocie suszyły się gliniane garnki i kwitły swojskie wyniosłe malwy (wyczarowanej przez p. Małgorzatę Bąk), w montażu słowno-muzycznym przygotowanym przez p. Wandę Drabicką na podstawie wspomnień o Pani Zofii Krawczykowej jej prawnuczki – p. Anny Przeszłowskiej – Dobosz, uczennice z klasy V i VI przypomniały przybyłym historię życia, pracy i dokonań Pani Sołtys, recytowały okolicznościowe wiersze, które napisała. Oprawę muzyczną przygotowała p. Paulina Wziątka, która również zaśpiewała piękną piosenkę dedykowaną pani Krawczykowej. Przez cały czas można obejrzeć było prezentację multimedialną, przygotowaną przez p. Aldonę Wójcik i przedstawiającą stare zdjęcia i fotografie dokumentujące jej pracę, działalność zespołu „ Pszczółki”, KGW, występy artystyczne i przedstawienia wyreżyserowane przez p.Krawczykową, a także dyplomy i odznaczenia, które otrzymała za swoją pracę. Wszystkie te dyplomy i odznaczenia oraz oryginały scenariuszy przedstawień przez nią napisane można było obejrzeć na przygotowanej przez nas wystawie. Taka mnogość tych dowodów uznania za Jej ciężką pracę była dla nas zaskoczeniem – z trudem zmieściły się w dwóch wielkich gablotach- i jeszcze bardziej budziła nasz podziw dla Niej. Bardzo dziękujemy p. Tadeuszowi Krawczykowi- wnukowi p.Zofii- za udostępnienie nam tych cennych pamiątek, materiałów i zdjęć.  Część z nich pan Tadeusz przekazał  na ręce zespołu „ Matysowianie” , aby mogły być wykorzystane dla przypomnienia i kontynuowania tradycji wystawiania przedstawień obrzędowych.  Potem z wiązanką pięknych pieśni ludowych wystąpił zespół  „Matysowianie” i Kapela. Po występach zaproszeni goście m.in. Jan Krawczyk, Izabela Domino, Józef Płonka, Zofia Domino, Władysław Matwij, dzielili się swoimi wspomnieniami o pani Krawczykowej i ludziach, którzy z nią pracowali, o tamtych trudnych czasach, ale i o radości i satysfakcji z dokonań.  Potem zaprosiliśmy wszystkich na przygotowany przez panie z zespołu „Matysowianki” i KGW poczęstunek, z którego słynęła Matysówka –ciasta, pyszne kapuśniaki i proziaki, a do nich smalec ze skwarkami i kiszone ogórki. Na zakończenie każdy z przybyłych gości otrzymał na pamiątkę folder –wspomnienie o p.Zofii Krawczyk przygotowany przez Lidię Kupiszewską, opracowany graficznie przez p.Martynę Kłos. Bardzo cieszyły nas słowa uznania i podziękowania za przygotowanie tej uroczystości płynące od uczestników spotkania. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się tego sukcesu. 
Dzięki takim  wspaniałym ludziom  jak Pani Zofia Krawczyk  zmienia się obraz świata i otaczająca rzeczywistość, dlatego „ Pamięć o nich  niech trwa”…

Lidia Kupiszewska