Gminne Igrzyska Sportowe „Baw się z nami”

przez aw

22 maja odbyły się w naszej szkole już po raz kolejny Gminne Igrzyska Sportowe pn. „Baw się z nami”. Do udziału w nich zaproszeni zostali uczniowie klas trzecich ze szkół podstawowych naszej gminy. Organizatorzy przygotowując zawody postawili sobie za cel integrowanie dzieci poprzez aktywność fizyczną, popularyzację sportu, wdrażanie do bezpiecznego spędzania wolnego czasu i codziennej aktywności…

 Drużyny szkolne składały się z 5 chłopców i 5 dziewczynek. W zawodach należało wykazać się szybkością, skocznością,  siłą i przede wszystkim zgodną pracą w zespole. Wszyscy zawodnicy doskonale dysponowali tymi umiejętnościami, najlepszą drużyną okazał się zespół ze Szkoły Podstawowej  w Borku Starym . Zajęli I miejsce przed drużyną ze Szkoły Podstawowej w Kielnarowej. Na podium stanęli tez gospodarze zajmując III miejsce. Kolejne pozycje zajęła Szkoła Podstawowa z Hermanowej i Tyczyna.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowy puchar ufundowany przez dyrektora szkoły p. Lidię Kupiszewską, wszystkim drużynom wręczono nagrody. Był to sprzęt sportowy pomocny w przygotowaniach do kolejnych wspólnych potyczek. Fundatorem nagród jest Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tyczynie, której pragniemy podziękować za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia.

Krystyna Kielar