Moja Mała Ojczyzna

przez aw

11 kwietnia 2014r. w Szkole Podstawowej im. Króla Kazimierza  Wielkiego w Matysówce odbył się Gminny Przegląd Szkół ,,Moja Mała Ojczyzna – z przyrodą za pan brat”.

Organizatorami imprezy były nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca świetlicy. W przeglądzie wzięli  udział uczniowie klas I – III ze wszystkich szkół naszej Gminy.
Celem przeglądu było rozbudzanie miłości do naszej Małej Ojczyzny, szacunku do przyrody, poszerzenie wiedzy ekologicznej, przybliżenie i uświadomienie uczniom wagi problemów związanych z ochroną środowiska, a także zachęcenie do obserwacji najbliższego otoczenia.
Swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz Tyczyna dr. Jan Hermaniuk.
Spotkanie rozpoczęło się programem artystycznym o tematyce ekologiczno – przyrodniczej w wykonaniu uczniów klasy II naszej szkoły. W przedstawieniu dzieci zaprezentowały opowieść o Czerwonym Kapturku, który w lesie spotyka nie tylko złego wilka, ale i dzieci, które nie szanują lasu i zachowują się nagannie śmiecąc i hałasując.  Po przedstawieniu rozpoczął się przegląd. W pierwszym etapie uczestnicy zaprezentowali wiersze i piosenki o tematyce przyrodniczo – wiosennej. Podczas drugiego etapu dzieci pracując w 3- osobowych zespołach świetnie radziły sobie z wieloma zadaniami. Zastosowano formę losowania pytań i prezentacji wypowiedzi. Grupy wykazywały się wspaniałą wiedzą o naszej małej Ojczyźnie,  twórczością poetycką, czujnością ortograficzną oraz zdolnościami plastycznymi przy upiększaniu wiosennego drzewka. Za każde prawidłowo rozwiązane zadanie nagradzani byli złotymi talarami.
Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy i nagrody, które wręczyli Pan Burmistrz Tyczyna oraz dyrektor szkoły Lidia Kupiszewska. Uczestnicy imprezy wykazali się ogromną wiedzą z dziedziny przyrody, ekologii i znajomością najbliższego otoczenia. Mamy nadzieję, że uczniowie miło i radośnie spędzili czas, a udział w przeglądzie dostarczył im wielu niezapomnianych wrażeń.
Pragniemy podziękować wszystkim nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do przeglądu i fundatorowi nagród tj. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Grażyna Wyżykowska