PIĄTEK 27.03.2020r.

1. Posłuchajcie „Deszczowej piosenki”

2. Rozmowa na temat: Znaczenia wody w życiu człowieka

Ciekawostki na temat wody.

– Na Ziemi znajduje się bardzo dużo wody, a np. na Księżycu nie ma jej wcale.

– Jest ona bardzo potrzebna: do picia, mycia, podlewania.

– Po zużyciu woda jest oczyszczana w oczyszczalniach ścieków.

– Aby zapewnić stały dopływ wody do naszych domów, buduje się na rzekach tamy, tworząc tzw. zbiorniki wodne.

– Woda jest też źródłem energii, którą wykorzystano w młynach wodnych. W przeszłości takie młyny służyły do mielenia ziarna na mąkę.

– Energię spadającej wody wykorzystuje się też do wytwarzania elektryczności w elektrowniach wodnych.

Rozmowa na temat wartości wody.

− Do czego jest potrzebna woda?

− Kto potrzebuje wody?

Poznanie obszarów wodnych występujących na świecie.

− Jak nazywa się ten przedmiot? (globus)

− Co przedstawia?

 − Jakie kolory na nim widzicie?

− Jakiego koloru jest najwięcej?

− Co on oznacza?

− Jak nazywa się takie obszary wody?

Ziemia widziana z kosmosu jest cała błękitna przez wodę, która na naszej planecie występuje w dużej ilości.

Wskazywanie morza, jezior, rzek na mapie fizycznej Polski.

Dzieci wskazują i nazywają najdłuższe rzeki Polski – Wisłę i Odrę; wodzą palcem po mapie wzdłuż rzek (od źródeł do morza).

Zwracanie uwagi na czystość wód, ich znaczenie dla życia ludzi, zwierząt i roślin.

− Czy można wrzucać śmieci do rzek i jezior?

− Co się stanie, jeśli do rzek, jezior lub innych zbiorników wodnych będziemy wrzucać śmieci lub wylewać różne niebezpieczne substancje?

Rozmowa na temat znaczenia wody.

− Co by było, gdyby nie było wody?

− Czy można bez niej żyć?

− Czy woda może ludziom zagrażać?

3. Zabawa ruchowa „Powódź”

Dzieci biegają swobodnie do chwili, gdy usłyszą hasło „Uwaga, powódź!”. Wtedy starają się jak najszybciej zająć miejsce ponad podłogą, np. mogą wejść na łóżko, na fotel itp. Na hasło „Powódź minęła” dzieci zeskakują i znowu biegają, aż do kolejnego alarmu.

4. Zabawa badawcza – Co pływa? Co tonie?

Rodzic wymawia nazwy wybranych przedmiotów z podziałem na głoski. Podawanie całych nazw przez dzieci, np.: m-o-n-e-t-a, i-g-ł-a, k-o-r-e-k, p-l-a-s-t-e-l-i-n-a, k-a-m-y-k

Co się stanie, kiedy wrzucimy te przedmioty do wody?

Sprawdzanie zachowania się w wodzie drobnych przedmiotów wybranych przez dzieci (monety, igły, korka, gumowej kaczuszki, gwoździa, agrafki, plasteliny…).

Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami na temat przedmiotów, które pływają w wodzie i które w niej toną. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Dlaczego tak się dzieje? Wyjaśnianie, co wpływa na taki stan rzeczy.

Zobaczcie filmik z eksperymentami

5. Ćwiczenia w kartach pracy.

Ada chciała sprawdzić, które przedmioty toną, a które pływają w wodzie (korek, styropian, kamień, klucz, kawałek żółtej plasteliny, moneta). Odszukajcie obrazki przedmiotów i naklejcie ich w odpowiednich miejscach na obrazku akwarium. (Karta pracy, cz. 3, s. 51).

Policzcie przedmioty na każdym obrazku akwarium. Wskażcie, w którym akwarium jest ich najwięcej. A później w którym pływa najwięcej przedmiotów oraz akwarium, w którym pływa ich najmniej.

6. Zabawa ruchowa” Poruszanie się pod dyktando” .

Rodzic wydaje polecenia a dziecko wykonuje odpowiednie ruchy:

Idź do przodu cztery kroki i zrób w miejscu dwa podskoki.

Teraz w lewo kroków pięć, przysiad, podskok, ściśnij pięść.

Idź do tyłu cztery kroki i zrób w miejscu trzy podskoki.

Teraz w prawo kroki dwa i od nowa – tralala.

7. Kolorowanki(dla chętnych)

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/k/pogoda/

https://www.dla-dzieci.com.pl/kolorowanki/kolorowanki_pogoda.html

8. Posłuchaj słuchowiska dla dzieci na podstawie opowiadania Lucyny Krzemienieckiej ” O Marcu, Pannie Juliannie i o ptaszku”.

Wychowawca: Małgorzata Płodzień