Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022

przez adminMK

I ten rok szkolny nie był najłatwiejszym czasem, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Panująca epidemia koronawirusa znów sprawiła, że część roku szkolnego uczniowie spędzili w domach, ucząc się zdalnie. I chociaż nie było łatwo zmierzyć się z trudami edukacji zdalnej, to dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy. Wielu z nich uzyskało bardzo wysokie wyniki w nauce, co zostało docenione i nagrodzone atrakcyjną lekturą na wakacje, ufundowaną przez Radę Rodziców.

W bieżącym roku szkolnym do Szkoły Podstawowej Nr 34 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Rzeszowie uczęszczało 117 uczniów i wszyscy (100%) otrzymało promocję do następnej klasy, a 20 ukończyło szkołę (11 z wyróżnieniem). Spośród 68 uczniów klas IV-VIII 36 otrzymało świadectwo z wyróżnieniem, co stanowi 53 % wszystkich uczniów. Wśród tych 36 aż 27 (75%) uzyskało średnią ocen 5 i dużo powyżej 5.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w tym roku szkolnym nie wyróżniamy uczniów z klas młodszych – wysiłek ich wszystkich zostanie nagrodzony wyjazdem do kina, dlatego przy wyróżnieniach braliśmy pod uwagę 68 uczniów klas IV – VIII. Tylko uczniowie klasy III otrzymali piękne książki na pamiątkę zakończenia I etapu edukacyjnego.

Promocję z wyróżnieniem otrzymali:

w klasie IV: Nicola Sawicka, Karolina Maroń, Martyna Błoszko, Zuzanna Sikora, Emilia Rosół i Piotr Pomykała.

w klasie V: Lena Michalik, Emilia Krawczyk, Julia Szela, Alicja Hoffman, Agata Baran, Marta Gołabek, Piotr Goszka, Bartosz Pańczak i Milena Gąsior.

w klasie VI: Maksymilian Sitek i Filip Kluz.

w klasie VII: Filip Dopart, Francesca Wąsik, Nikodem Mazgaj, Milena Sitek, Mikołaj Skowron, Ewelina Nowak, Szymon Sypień i Wiktor Ziemliński.

w klasie VIII: Izabela Pańczak, Emilia Narewska, Natalia Czarnik, Małgorzata Hoffman, Marcel Michalik, Julia Wisz, Kacper Błoszko,  Izabela Michalik, Maksymilian Płonka, Anna Szela i Kacper Malinowski.

Z radością informuję, że trzy uczennice naszej szkoły: Izabela Pańczak z kl. VIII (średnia ocen 5,86), Lena Michalik z kl.V  (średnia ocen 5,85) i Emilia Narewska z kl. VIII (średnia ocen 5,64) spełniają wymagania do otrzymania stypendium w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. „Primus Inter Pares” w kategorii Zdolny uczeń.

Średnie ocen uzyskane przez klasy są zadowalające: w klasie: IV – 4,94; V – 4,72; VI – 4,69; VII – 4,23 i VIII- 4,50.

Cieszą nas wyniki egzaminu ósmoklasistów, które w statystykach przedstawiają się następująco:

 j. polskimatematyka       j. angielski
szkoła66,82%73,18%             71,35%     
m. Rzeszów64%70%                  78%
woj. podkarpackie61%59%                  66%
ogólnopolskie60%57%                  67%

Serdecznie dziękuję Radzie Rodziców, na czele z Panią Anetą Pańczak, oraz wszystkim rodzicom za wszelką pomoc i działania na rzecz szkoły, a szczególnie za zaangażowanie w edukację swoich dzieci i przygotowanie XX Pikniku Rodzinnego.

Dobre wyniki w nauce i sukcesy naszych uczniów w wielu różnorodnych konkursach na różnych szczeblach są owocem wytężonej pracy uczniów i nauczycieli. Dziękuję wszystkim za ten wysiłek. Dziękuję wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za za otwartość i kreatywność, szczególnie w okresie nauki zdalnej i życzę dużo zdrowia, wspaniałej pogody i udanego wypoczynku podczas zasłużonych wakacji.

Lidia Kupiszewska
Dyrektor szkoły