,,Witaj Maj! Trzeci Maj,
u Polaków błogi raj!’’

przez aw

Konstytucja 3 Maja była ważnym dokumentem w historii Polski i zachodniej demokracji. Była pierwszą konstytucją w Europie zawierającą prawno-ustrojowe założenia Oświecenia, ale jednocześnie odpowiadającą potrzebom i możliwościom państwa polskiego w tamtych czasach. Dla Polaków miała znaczenie szczególne – była próbą uratowania kraju przez zakusami sąsiednich mocarstw i świadectwem na to, że sami znaleźli drogę naprawy swojego państwa.

          Data 3 Maja stała się symboliczna dla następnych pokoleń. 231. rocznicę uchwalenia dokumentu uczciliśmy w szkolnym gronie radosnym odśpiewaniem hymnu. Uczniowie klasy V przedstawili krótką historię walki o Polskę, odczytano projekt ustawy majowej i zaprezentowano jej zaprzysiężenie. Przypomnieliśmy, że prawa państwowe, klasowe lub koleżeńskie są zapisywane nie tylko na papierze, ale i w naszych sercach. Pamiętajmy, że jeśli chcemy żyć w świecie sprawiedliwym i dobrym, to  musimy je szanować, cenić i o nie dbać bez względu na czas i okoliczności. Ponadczasowe wartości są niezbędnym kompasem w życiu, które może przed nami stawiać różne dylematy moralne. Słuchajmy przeszłości, bo ona pozwoli nam mądrze kształtować teraźniejszość.

Agnieszka Kopacka