Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

przez aw

Informujemy, że uruchomiony został  Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12, pod którym także dyżuruje psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim (można też uzyskać wsparcie w języku rosyjskim).

Działa też strona: