Szkolny konkurs plastyczny „Zimowe krajobrazy”

przez aw
  1. Cele konkursu:

– rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci inspirowanej daną porą roku,

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych,

– prezentacja twórczości plastycznej dzieci

2. Koordynatorzy: H. Krzysztofińska i K. Wójcik-Paszyńska

3. Adresaci konkursu: uczniowie klas I-VIII, podzieleni na kategorie:

kategoria I: klasy I-III

kategoria II: klasy IV-VI

kategoria III: klasy VII-VIII

4. Technika: dowolna, format A4 i A3

5. Termin: prace należy składać do 20.12.2021r. do świetlicy lub do pedagoga szkolnego

6. Kryteria oceny prac: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, samodzielność. Prace będą oceniane w 3 kategoriach.

7. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy.

8. Wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane w galerii.

Zapraszamy naszych uczniów do udziału w konkursie
i czekamy na Wasze prace:
H. Krzysztofińska i K. Wójcik-Paszyńska