Podziękowanie

przez adminMK

Szanowni Państwo,


Dziękuję za udział Państwa szkoły w internetowym badaniu ankietowym przeprowadzonym w maju i czerwcu 2021 r.
w ramach projektu badawczego pt. ,,Auschwitz w pamięci społecznej Polaków po 75 latach”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki i realizowanego w Uniwersytecie Jagiellońskim.


Zaangażowanie Państwa szkoły pomogło zdiagnozować, jak wygląda obraz wydarzeń sprzed lat w oczach naszego współczesnego społeczeństwa, w tym zwłaszcza młodego pokolenia.

Rektor – Uniwersytet Jagiellońskiego
prof. dr hab. Jacek Popiel