Zaproszenie

przez aw

W ramach projektu pn. „Baśniowe pogranicze. W krainie legend polskich i słowackich” dofinansowanego: ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz środków budżetu państwa, 25 września 2021 r. na Rynku w Rzeszowie zaplanowany został Event kulturalny „Legendo, ożyj!”.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12:00. Na miłośników baśni i opowieści regionu pogranicza polsko-słowackiego czekać będą animatorzy, którzy poprowadzą zabawy w klimatach legend Rzeszowa, Stropkova i przygranicznych regionów górskich.

Uczestnicy wydarzenia będą mieli również okazję obejrzeć przedstawienie teatralne, które wystawione zostanie na Rynku.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zapraszamy!

Projekt pn. „Baśniowe pogranicze. W krainie legend polskich i słowackich”

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Projekt realizowany przez: Gminę Miasto Rzeszów

Partner Projektu: Miasto Stropkov

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (5%)