Zaproszenie

przez aw

W ramach projektu pn. „Baśniowe pogranicze. W krainie legend polskich i słowackich” dofinansowanego: ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz środków budżetu państwa, 25 września 2021 r. na Rynku w Rzeszowie zaplanowany został Event kulturalny „Legendo, ożyj!”. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12:00. Na miłośników…