Ubezpieczenie

przez aw

Informujemy, że  można ubezpieczyć swoje dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2021/2022 w Grupie ubezpieczeniowej  AVIVA  wybierając dowolną wysokość składki wg. załączonego opisu.