„Wiosenna łąka”

przez aw

W ramach działającego w naszej szkole Koła Przyjaciół Przyrody dla uczniów klas I – III zorganizowany został konkurs plastyczny pt. „Wiosenna łąka”. Jego tematem było wykonanie dowolną techniką plastyczną pracy przedstawiającej wiosenną łąkę z roślinami i mieszkającymi na niej zwierzętami. 14 czerwca 2021 r. konkurs został rozstrzygnięty. Wszyscy jego uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a autorzy wyróżnionych prac – upominki rzeczowe. Nagrody ufundowane zostały przez Radę Rodziców.

Wychowawcy klas I-III