230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

przez aw

W dniu 3 maja 1791 roku Sejm Wielki w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie, uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była to pierwsza nowoczesna  konstytucja w  Europie i druga – po amerykańskiej – na świecie. Konstytucja 3 Maja przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną i wprowadzała zasadę trójpodziału władzy, znosiła także wolną elekcję. Była próbą ratowania Ojczyzny w momencie Jej zagrożenia. W czasach niewoli była nadzieją odrodzenia Polski.

Poniżej znajdują się zadania dotyczące Konstytucji oraz okoliczności Jej powstania. Zapraszamy do zabawy!!!

Agnieszka Kopacka