Informacja Rady Rodziców

przez aw

Rada Rodziców w SP 34 informuje, że wpłat można dokonywać na następujące konto:89 9164 0008 2001 0000 0895 0001