TYDZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA

przez aw

Już tradycją w naszej szkole stał się październikowy Tydzień Promocji Zdrowia. Zaplanowane formy działania uwzględniały ograniczenia i zasady bezpieczeństwa wynikające z czasu pandemii. Nie mniej staraliśmy się w tym trudnym okresie pamiętać o tym, że ruch na świeżym powietrzu, zdrowe odżywianie, czyste środowisko a także pomoc potrzebującym są bardzo ważnymi zasadami, które promuje nasza społeczność szkolna.

W ramach godzin wychowawczych i na lekcjach przedmiotowych, odbyły się pogadanki tematyczne dotyczące zdrowego odżywiania. Młodsze dzieci wraz ze swoimi wychowawczyniami były uczestnikami zajęć „Jesienne, zdrowe sałatki owocowe” oraz „Mądre dzieci nie jedzą śmieci” podczas, których odbyła się degustacja samodzielnie przygotowanych sałatek, prezentacja filmów, wykonanie plakatów i gazetki tematycznej pt „Warzywne grzybki”. Dzieci miały okazję poznać rolę witamin ukrytych w świeżych warzywach i owocach oraz zapoznać się ze zgubnym wpływem śmieciowego jedzenia na swoje zdrowie.

W klasach starszych odbyły się dyskusje poprzedzone prezentacjami na temat chemicznych dodatków do żywności oraz konieczności dokonywania świadomych zakupów i wyborów produktów żywnościowych. Uczniowie klasy 7 i 8 zaangażowali się w projekt profilaktyczny przeciwdziałający uzależnieniom pt: ”Porozmawiajmy o uzależnieniach”, którego finałem będzie przedstawienie teatralne.

Pamiętając o zasadzie „ruch to zdrowie” wszyscy uczniowie chętnie wzięli udział w turniejach sportowych tj.: „Zdrowo na sportowo”- zorganizowanych wspólnie dla klasy 2 i 3 oraz „Sprawnościowy tor przeszkód” dla klas IV – VII. Korzystając z jesiennego słońca część lekcji odbywała się na świeżym powietrzu w kontakcie z przyrodą.

W obchody Tygodnia Zdrowia wpisały się również działania Szkolnego Koła Wolontariatu tj. „Pola Nadziei” i „Nakręć się na pomaganie” kształtujące postawy empatii i pomocy potrzebującym.

W ramach działań „Dbając o przyrodę – dbam o zdrowie”, uczniowie zostali zapoznani z programem „Działaj z imPETem” i konkursem „Segreguję, bo warto !”, które zachęcają do dbania o stan środowiska, w którym żyjemy.

Podsumowaniem działań był piątkowy konkurs na gazetkę klasową promującą zdrowy styl życia, zorganizowany przy współudziale Samorządu Uczniowskiego. Komisja konkursowa, biorąc pod uwagę zaangażowanie większości klasy, estetykę i rzetelność treści przyznała dwa pierwsze miejsca klasie 4 i 8 i dwa drugie miejsca klasie 5 i 7. Gratulujemy wszystkim zaangażowanym uczniom.

Jolanta Węgierek