Działaj z imPETem

przez aw

Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Działaj z imPETem.

Kampania ta ma na celu edukację w zakresie odpowiedniego postępowania z wartościowym tworzywem, jakim są butelki PET. Projekt obejmuje różne przedsięwzięcia edukacyjne, poprzez które zwraca uwagę na problem prawidłowej segregacji odpadów i ich recyklingu.

Nasi uczniowie dowiedzą się co oznacza trudne słowo RECYKLING, poznają ImPETa i śmieciarkę Miecię, którzy będą nam towarzyszyć przez cały czas uczestnictwa w programie.

Obejrzą także animacje, z których dowiedzą się jak segregować odpady, jaka jest droga butelki PET do momentu, kiedy można wytworzyć z niej coś innego.

Koordynatorki Programu:
Monika Sitek
Grażyna Wyżykowska