Ubezpieczenie

przez aw

Informujemy, że  można ubezpieczyć swoje dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2020/2021 w Grupie ubezpieczeniowej  AVIVA  wybierając dowolną wysokość składki wg. załączonego opisu.

http://www.sp34.resman.pl/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-07-09.21.10-scaled.jpg