„Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną………”

przez aw

14 listopada, już po raz  dziesiąty, świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Patrona. Uroczystości rozpoczęliśmy udziałem we mszy św. w kościele parafialnym, dokąd udaliśmy się z pocztem sztandarowym.

Po nabożeństwie uczniowie wraz z opiekunami zebrali się w odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej. Na wstępie głos zabrała pani dyrektor mgr Lidia Kupiszewska, która powitała przybyłych gości :p. Jadwigę Miąsik z Wydziału Edukacji w Rzeszowie, p. Renatę Kędzierską- dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie, p. Mirosława Kwaśniaka- przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miasta Rzeszowa, ks.Jana Pyziaka- emerytowanego nauczyciela szkoły,  p. Mieczysława Płonkę- prezesa OSP filia Matysówka, p. Stanisława Doparta- przedstawiciela Rady Osiedla Matysówka, p. Anetę Pańczak i Marzenę Krawczyk- przewodniczącą i wiceprzewodniczącą Rady Rodziców SP Nr 34. Pani dyrektor odczytała też list gratulacyjny nadesłany przez   Prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, w którym życzył  wszystkim nauczycielom i uczniom, by osoba Króla Kazimierza Wielkiego jego mądrość, miłość do  umiejętność podejmowania dobrych decyzji  były nieustannie wzorem i inspiracją na każdy dzień.

i wszystkich zgromadzonych oraz krótko przedstawiła naszą historię 10 lat z królem Kazimierzem Wielkim. Następnie zaprezentowany został program artystyczny poświęcony królowi Kazimierzowi Wielkiemu pt. „Historia pewnego tronu” przygotowany przez uczniów klasy VII pod opieką p. Moniki Sitek i p. Wandy Drabickiej. Artyści retrospektywnie przedstawili zebranym najważniejsze fakty z życia naszego Patrona. Ukazali, jak ważną rolę odegrała postać króla w historii tworzenia naszego kraju. Przedstawienie wzbogacił występ szkolnego chóru pod opieką p. Justyny Micał, a dodatkowych wrażeń dostarczył taniec dworski wykonany przez uczennice z klasy VII.

Na pamiątkę faktu, że to już 10-ty rok jak patronuje  nam król Kazimierz Wielki przygotowany został pamiątkowy folder, który rozdano wszystkim uczestnikom spotkania.

Zwieńczeniem całej imprezy była wspaniała uczta, którą przygotowali rodzice uczniów klasy VII. Podobnie jak na słynnej uczcie u Wierzynka nasze przepięknie udekorowane stoły uginały się pod ciężarem różnego rodzaju mięs, ryb, leśnych grzybów i innych potraw typowo polskich podanych w starych ale kunsztownych glinianych naczyniach. Ponadto każdy z uczestników został poczęstowany domowymi proziakami podanymi z miodem, wiejskim masłem lub konfiturami.

I podobnie jak uczta u Wierzynka przyjęcie przygotowane przez rodziców uczniów klasy VII (którym bardzo dziękujemy) na pewno przejdzie do historii naszej szkoły, bowiem nawet nasz Patron – król Kazimierz Wielki byłby zadowolony z obfitości jadła, kunsztu, wystawności i doskonałego wrażenia, jakie odebrali goście i „miejscowi”.

Monika Sitek, Wanda Drabicka, Lidia Kupiszewska