Przyczyniliśmy się do rekordu podczas albertyńskiej kwesty

przez aw

1 listopada wolontariusze z naszej szkoły kwestowali na miejscowym cmentarzu na rzecz Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. W tym roku zbiórkę prowadzono na 44 cmentarzach Rzeszowa i Podkarpacia. Łącznie udało się zebrać 162,5 tys. złotych. Kwota jest większa o 7,5 tys. złotych w porównaniu do roku ubiegłego. Zebrane pieniądze przekazane zostaną na zakup windy w schronisku dla bezdomnych kobiet w podrzeszowskiej Racławówce oraz na bieżące potrzeby Towarzystwa.

Serdecznie dziękujemy wolontariuszom oraz ofiarodawcom, którzy tak aktywnie włączyli się w zbiórkę.

 Monika Sitek