Po raz szósty bijemy rekord!

przez aw

16 października przypada Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Z tej okazji już po raz szósty wiele szkół i instytucji w Polsce uczestniczyło w biciu rekordu w jednoczesnym przeprowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Inicjatorem i koordynatorem tej akcji jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Nasza szkoła od początku bierze udział w tych przedsięwzięciach. Tak też było i tego roku. Uczniowie, wykorzystując fantomy będące na wyposażeniu szkoły, wykonywali czynności ratujące ludzkie życie. Wszyscy z dużym zaangażowaniem trenowali uciski ratownicze i oddechy.

Bicie rekordu było dobrą okazją do uświadomienia dzieciom, że uratować ludzkie życie może każdy: zarówno duży jak i mały, silny i słaby. Najważniejszą zasadą jest, by nie być obojętnym.

Krystyna Kielar