Tydzień Promocji Zdrowia „Żyjmy zdrowo – bez nałogów”

przez aw

W dniach 22.10.2018r. – 26.10.2018r. realizowaliśmy w naszej szkole program profilaktyczny „Żyjmy zdrowo – bez nałogów”. Głównymi celami programu było:  promowanie zdrowego stylu życia; uświadamianie uczniom skutków sięgania po alkohol, papierosy, dopalacze, napoje energetyzujące; kształtowanie umiejętności dokonywania bezpiecznych wyborów i unikania zagrożeń; kształtowanie postawy troski i odpowiedzialności za  zdrowie swoje i innych; kształtowanie poczucia własnej wartości; rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.

Kolejne dni realizowanego programu przebiegały pod hasłami : „Pomagamy sobie i innym”; ” Każdy z nas jest inny – uczymy się tolerancji”; „Żyj bezpiecznie – unikaj zagrożeń”; „Poczucie własnej wartości – kluczem do szczęścia”; ” Dbamy o kondycję fizyczną i psychiczną”. W ramach realizacji programu w klasach odbyły się pogadanki, rozmowy, dyskusje poświęcone zdrowiu , dokonywaniu bezpiecznych wyborów, przyczyn i negatywnych skutków sięgania po papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze. Przeprowadzone zostały zajęcia poświęcone kształtowaniu w uczniach  poczucia własnej wartości ,  mającego istotne znaczenie przy dokonywaniu mądrych wyborów; dającego możliwość przeciwstawiania się  presji innych. Uczniowie klas I-III oraz IV-VIII uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez panią Bożenę Niedźwiedzką na temat „Każdy z nas jest inny – uczymy się tolerancji”. Uczniowie klasy VII, pod opieką pani Jolanty Węgierek przygotowali dla uczniów szkoły  inscenizację „Sąd nad papierosem”. Zaproszonym do szkoły gościem była pani Marta Sikora. Wraz z nią nasi uczniowie  szyli misie – upominki dla dzieci z Podkarpackiego Hospicjum oraz Fundacji „Mam Marzenie” . Na zajęciach wychowania fizycznego zorganizowane zostały turnieje sportowe. W ramach programu przeprowadzono także konkursy plastyczne, quizy i konkursy wiedzy o zdrowiu. Przygotowane zostały gazetki tematyczne oraz wystawy prac uczniów. Zwycięzcy  konkursów otrzymali nagrody zakupione dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tyczynie.

Galeria

Małgorzata Bąk