„Życie składa się z przywitań i pożegnań” (Wiktor Hugo)

przez aw

Drogi Księże Janie!

Dziś nadszedł czas pożegnania. W tej uroczystej chwili  nasuwają się słowa polskiej poetki – Marii Kozaczkowej

Żeby pamięć o sobie zachować

Zamiast imię w kamieniu ryć

Zostaw takie czyny i słowa

Które młodych nauczą żyć!

Ty księże Janie możesz być pewien, że pamięć o Tobie będzie trwała, bo przez 33 lata pracy w parafii MATYSÓWKA, a razem z nami w szkole przez 28 lat, byłeś wychowawcą wielu pokoleń.

Dziś z szacunkiem i wdzięcznością chcemy Ci podziękować za trud i serce, za wysiłek włożony w edukację dzieci, za kształtowanie ich postaw etycznych i moralnych, za wskazywanie im prostych  ścieżek do Pana i uświadamianie, jak rodzi się poczucie więzi z drugim człowiekiem i uczulanie na jego potrzeby. Za to, że małe dzieci stawały się przy twojej pomocy wspaniałą młodzieżą i wyrastały na wartościowych ludzi.

Twoja księże Janie praca, pełna oddania dla uczniów, może być dla nich pięknym przykładem w ich dorosłym życiu.

Dziękuję Ci Drogi księże Janie za Twoją codzienną pracę, za troskę o dobre imię naszej szkoły i wszystkie działania dla jej pożytku, za miłą i serdeczną atmosferę we współpracy z gronem pedagogicznym.

Drogi księże Janie my – Twoje koleżanki i koledzy z pracy – dziękujemy dziś Opatrzności za to, że mogliśmy wiele lat współpracować z Tobą, za całe dobro, jakie nam wyświadczałeś, za ciepło, jakim nas obdarzałeś, za towarzyszenie w chwilach radosnych i smutnych, za uśmiech na szkolnym korytarzu, twój humor, otwartość i poświęcony nam czas, za każdy gest zwykłej ludzkiej życzliwości, jaką odczuwaliśmy na każdym kroku, za nasze przekonanie, że zawsze możemy liczyć na Twoją pomoc i dobrą radę. Jesteśmy dumni, że byłeś jednym z nas.

Mamy nadzieję że zechcesz podtrzymywać  serdeczne więzi ze szkołą i z nami.

Życzymy Ci dużo zdrowia, obfitości łask Bożych oraz darów Duch Świętego, pomyślności i odpoczynku na zasłużonej emeryturze. Prosimy Matkę Bożą, aby się Tobą opiekowała i nieustannie wspierała w dalszym życiu. Szczęść Boże!

Lidia Kupiszewska