Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018

przez aw

W bieżącym roku szkolnym do Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Matysówce uczęszczało 101 uczniów. Wszyscy otrzymali promocję do następnej klasy. 29 otrzymało świadectwo z wyróżnieniem, co stanowi 29% wszystkich uczniów.

Są to:

w klasie I: Marta Gołabek, Lena Michalik, Emilia Krawczyk i Piotr Goszka,

w klasie II: Emilia Ryzińska i Kajetan Putkowski,

w klasie III: Filip Dopart, Kinga Lewicka, Nikodem Mazgaj, Ewelina Nowak, Dominik Pańczak, Milena Sitek, Mikołaj Skowron i Miłosz Zawora.

W klasach IV-VII za wysokie wyniki w nauce i co najmniej zachowanie bardzo dobre uczniowie otrzymują świadectwo z paskiem i stypendium naukowe. Zasłużyli na nie:

w klasie IV: Kacper Błoszko, Natalia Czarnik, Małgorzata Hoffman, Marcel Michalik, Izabela Michalik, Emilia Narewska, Izabela Pańczak i Julia Wisz,

w klasie V: Jakub Błoszko, Filip Maj, Lena Szczepańska i Patrycja Ślęczka,

w klasie VI: Kinga Dopart, Krystian Urban i Gabriela Szmist.

Średnie ocen  uzyskane przez klasy są dość zadowalające: w klasie: IV – 4,55, V – 4,45, VI – 4,19 i VII – 3,71 (tu oczekujemy poprawy ).

W tym roku mamy 3 uczniów, którzy nie opuścili ani jednego dnia (mają 100% frekwencji). Są to: Kajetan Putkowski z klasy II, Weronika Pudło  z klasy VI  i Norbert Narewski z klasy VII.

Najlepszymi czytelnikami w szkole okazali się Karolina Budak i Jakub Goszka z klasy V.

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców na czele z Panią Anetą Pańczak oraz wszystkim rodzicom za wszelką pomoc i działania na rzecz szkoły.

W dniu zakończenia roku szkolnego żegnaliśmy księdza Jana Pyziaka, który po 28 latach pracy w naszej szkole przeszedł na zasłużoną emeryturę. Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzice dziękowali za trud, serce i wysiłek włożony w edukację dzieci oraz życzyli dużo zdrowia, pomyślności i odpoczynku na zasłużonej emeryturze.

Dobre wyniki w nauce i sukcesy naszych w wielu różnorodnych konkursach na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i gminnym są owocem wytężonej pracy uczniów i nauczycieli. Dziękuję wszystkim za ten wysiłek i życzę wspaniałej pogody i udanego wypoczynku podczas zasłużonych wakacji.

Lidia Kupiszewska