Dobre rady na udaną majówkę

przez aw

Majówka kojarzy nam się z wypoczynkiem na łonie przyrody, aktywnością ruchową i oczywiście miesiącem majem. W Polsce dodatkowo jest to czas licznych świąt państwowych. Aby czas wypoczynku był dla naszych uczniów udany i bezpieczny nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z naszej szkoły przygotowali ciekawe przedsięwzięcie, na które zaproszeni zostali uczniowie ze szkół Gminy Tyczyn.

26 kwietnia 2018 roku odbyło się w naszej szkole Gminne spotkanie integracyjne pn. „Bezpiecznie i zdrowo na majówce”. Przygotowane zostało w ramach działań Gminnego Forum Samokształcenia Nauczycieli. Łącznie w spotkaniu brało udział 27 dzieci i 7 opiekunów.

Na powitanie gospodarze zaprezentowali przedstawienie tematycznie związane z bezpiecznym i zdrowym spędzaniem wolnego czasu. Uczestnicy spotkania poznali zasady właściwego zachowania się w miejscach gdzie najczęściej odpoczywamy. Następnie uczestnicy brali udział w quizie „Potrafię o sobie decydować”, dzięki czemu utrwalili wzorce zdrowego trybu życia, uczyli się asertywnych zachowań, poznawali skutki szkodliwości sięgania po używki. Każda szkoła wykonała również plakat pt. „Bezpiecznie na majówce. Zadaniem uczestników było zaplanowanie trasy wycieczki po ciekawych miejscach w Polsce . Na mapach pojawiły się trasy przyrodnicze, krajoznawcze, historyczne . Uczniowie doskonale poradzili sobie z tym zadaniem chętnie opowiadając o swoich planach i marzeniach związanych z wyprawami po kraju.

Spotkanie zorganizowane przez nasza szkołę pozwoliło na zawiązanie nowych przyjaźni wśród dzieci , sprzyjało wspomaganiu procesów komunikacji i przełamywaniu barier w bezpośrednich kontaktach. Pomogło też w budowaniu prozdrowotnych postaw i promowaniu życia bez nałogów.

W nagrodę za udział w spotkaniu uczestnicy otrzymali upominki ufundowane dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tyczynie. Bogatsi o nowe doświadczenie i pomysły będą mogli spędzać wolny czas miło i bezpiecznie.

Krystyna Kielar

Galeria zdjęć