Byliśmy w muzeach

przez aw

Rola muzeum jako wyjątkowego w swoim rodzaju ośrodka oddziaływania dydaktyczno – wychowawczego jest bezsporna. Muzeum to nie tylko instytucja, która gromadzi i konserwuje dobra kultury, ale to metoda komunikowania, która obejmuje wielorakie formy prezentacji ekspozycji… Oddziaływanie muzeum polega na bezpośrednim kontakcie z przedmiotami, na poznaniu ich treści, funkcji, co sprawia, iż kontakt ten wywiera silniejszy…