Dzień Patrona

przez aw

Obchody Dnia Patrona na dobre wpisały się do naszego szkolnego kalendarza. Te swoiste imieniny – Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Matysówce – obchodzimy od 2010 roku, kiedy to przyjęliśmy imię ostatniego z Piastów.

15 listopada b.r. już po raz siódmy zaproszeni goście, bakałarze i wszelka dziatwa z rodzicami uczestniczyła w wartościowej lekcji historii.

Tradycyjnie też wielkie świętowanie rozpoczęliśmy od udziału we mszy św. w kościele parafialnym w Matysówce, dokąd udaliśmy się tłumnie w asyście pocztu sztandarowego.

Po nabożeństwie zebraliśmy się w odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej. Tu głos zabrała dyrektor szkoły mgr Lidia Kupiszewska, która przywitała przybyłych gości: Pana Janusza Skotnickiego Burmistrza Miasta i Gminy Tyczyn, Panią Danutę Szyszkę sołtys wsi Matysówka, Panią Anetę Pańczak przewodniczącą Rady Rodziców i wszystkich zgromadzonych.

Po części oficjalnej zebrani obejrzeli montaż słowno-muzyczny „A ziarno, gdy dobre, nie pójdzie na marne” w wykonaniu uczniów kl. VI i VII. Młodzi artyści zaprezentowali sylwetkę oraz najważniejsze fakty z życia Patrona i przypomnieli o wartościach przez niego wyznawanych. Zwieńczeniem tej części programu był występ trojga uczniów z kl. VI, którzy podzielili się swoją twórczością i odczytali ułożone przez siebie wiersze na cześć Kazimierza Wielkiego.

Najwięcej wrażeń i emocji młodocianej widowni dostarczyły przygotowane na koniec rozgrywki, zabawy i konkursy rodem z epoki średniowiecza.

Cały program został przygotowany przez Wandę Drabicką, Monikę Sitek i Aldonę Wójcik, a o oprawę muzyczną zadbała Justyna Popek.

Wszystko przebiegło pomyślnie, zabawa była przednia, bo patronował nam sam Wielki Król.

Wanda Drabicka