Sprzątanie Świata – Polska 2017

przez aw

„Nie ma smieci są surowce”

15 września kolejny raz z naszymi uczniami ruszyliśmy śladami śmieci w Matysówce. Była to następna lekcja poszanowania środowiska, którą przeprowadzamy co roku w trzeci weekend września i niestety, co roku mamy pełne ręce roboty.

W akcję są zaangażowani wszyscy uczniowie naszej szkoły, ale oczywiście w miarę swoich możliwości. Najmłodsi sprzątają zwykle okolice szkoły, plac zabaw, boisko, które są regularnie, wieczorami zaśmiecane przez „gości”, a starsi wyruszyli poza szkołę sprzątać wszystkie drogi, którymi można dotrzeć do naszej szkoły.

Akcja została poprzedzona pogadankami na temat gospodarowania odpadami i potrzebie ich segregowania oraz konsekwencjami płynącymi z zaśmiecania Ziemi oraz złej gospodarki odpadami. Wszyscy również zapoznali się z wywieszonym w szkole „Abecadłem Śmieciadłem”, ale co ma sobie myśleć uczeń, który co roku wraca z tej akcji z pełnymi workami śmieci? Jaki przykład dają mu dorośli wyrzucający do rowu butelki, które można sprzedać lub wymienić? Może w przyszłym roku uda się im wrócić z pustym rękamii?

Aldona Wójcik