Informacja dla rodziców

przez aw

Dyrektor szkoły  informuje, że zgodnie z
UCHWAŁA  NR XXXV.236. 17  RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE

z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Tyczyn 
od 1 września 2017r.  Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego  w Matysówce

staje się szkołą ośmioklasową i obejmuje swym obwodem sołectwo Matysówka.

W związku z tym uczniowie klasy VI promowani zostaną do klasy VII.


Lidia Kupiszewska,

dyrektor szkoły