Tydzień Promocji Zdrowia – „Zdrowa Wiosna”

przez aw

W dniach 20.03-24.03.2017r. realizowaliśmy w naszej szkole program profilaktyczny  Tydzień Promocji Zdrowia – „Zdrowa wiosna”. Głównymi celami programu było:  promowanie zdrowego stylu życia; kształtowanie umiejętności dokonywania bezpiecznych wyborów i unikania zagrożeń związanych z cyberprzemocą, grami komputerowymi ; uświadamianie skutków wynikających z sięgania po alkohol, papierosy, dopalacze, napoje  energetyzujące; kształtowanie postawy troski i odpowiedzialności za  zdrowie swoje i innych.

Kolejne dni Tygodnia Promocji Zdrowia przebiegały pod następującymi hasłami : Ratujemy, uczymy ratować; Witamy Wiosnę – Dzień Zdrowej Kanapki; Wiosenne konkursy; Używkom mówię – Nie!; Aktywność ruchowa alternatywą na nudę i stres; Zdrowie – mój bezpieczny wybór.  

W ramach realizacji programu uczniowie wzięli udział w praktycznych zajęciach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W każdej klasie odbyły się  zajęcia  kulinarne podczas, których  przygotowane zostały zdrowe, wiosenne  kanapki. Zdrowemu odżywianiu oraz kultywowaniu lokalnych tradycji kulinarnych służyły zajęcia pn.„Podkarpackie smaki”, na których starsi uczniowie przygotowywali pyszne proziaki z pomocą Pani Krystyny Płodzień z Koła Gospodyń Wiejskich w Matysówce. Na temat zdrowia, zdrowego odżywiania, uzależnień oraz skutków wynikających z sięgania po alkohol, papierosy, dopalacze, czy  napoje energetyzujące uczniowie rozmawiali na spotkaniu z pielęgniarką szkolną oraz podczas zajęć lekcyjnych. Wykonywali także prace plastyczne na ten temat. Odbyły się również pogadanki, dyskusje poświęcone zagrożeniom związanym z cyberprzemocą oraz grami komputerowymi. W związku z Tygodniem Promocji Zdrowia przeprowadzone zostały szkolne konkursy: plastyczny, poetycki, wokalny. Uczniowie prezentowali swoją twórczość. Klasy młodsze  pożegnały Panią Zimę i przygotowały program artystyczny na powitanie Pani Wiosny. Odbyły się turnieje i zabawy sportowe. Na podsumowanie realizacji programu wśród uczniów przeprowadzona została ankieta,  a zwycięzcy  konkursów otrzymali nagrody.

Dziękujemy Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tyczynie za wsparcie finansowe do realizacji naszego programu.

Małgorzata Bąk