Uroczystość pasowania na ucznia

przez aw

W dniu 12 października 2016r. w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Dzieci z klasy pierwszej przygotowały program artystyczny, w którym zaprezentowały swoją wiedzę i umiejętności zdobyte w pierwszym miesiącu nauki w szkole. Z wielkim zaangażowaniem recytowały wiersze i śpiewały piosenki.

Swój pierwszy egzamin zdały i złożyły uroczyste ślubowanie. Następnie Pani dyrektor w asyście patrona szkoły Króla Kazimierza Wielkiego pasowała całą „szóstkę” na uczniów Szkoły Podstawowej w Matysówce. Pierwszoklasistów w gronie uczniów powitali ich starsi koledzy z klasy drugiej, życząc im na początek „wielu kolegów, zabaw, piątek”. Na pamiątkę tego uroczystego dnia uczniowie klasy pierwszej otrzymali dyplomy, słodycze zakupione przez rodziców, pluszowe misie od klasy drugiej, a dyrektor szkoły wręczyła im legitymacje oraz  odblaski, dzięki którym będą bezpieczne w drodze do szkoły. Rada Rodziców ufundowała pierwszakom bilety do teatru. Po zrobieniu pamiątkowych zdjęć wszystkie dzieci udały się na poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów klasy pierwszej.

wychowawca klasy I

Małgorzata Bąk