Szanowni Państwo!

przez aw

Zimowa przerwa świąteczna w tym roku rozpocznie się 22 grudnia i będzie trwała do 31 grudnia. To dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktycznych.

Informuję, że jeśli zajdzie taka potrzeba,  podczas tej przerwy mogą być w szkole zorganizowane zajęcia opiekuńczo–wychowawcze. W związku z tym proszę o zgłoszenie do 16 grudnia uczniów, którzy będą potrzebować takiej opieki.

Także dni 2 i 5 stycznia 2015 r. są  dniami wolnymi, które dyrektor szkoły– w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim – ustalił jako dodatkowe dni wolne.

W dniach tych w szkole będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo–wychowawcze, w których uczniowie  mogą brać udział. Również i w tym wypadku proszę o zgłoszenie takich uczniów.

                                Lidia Kupiszewska