„Czym skorupka za młodu nasiąknie…”

przez aw

Kształtowanie w dzieciach postaw społecznych i rozbudzanie empatii jest ważnym zadaniem wychowawczym, a wrażliwość na los innych, życzliwość i umiejętność pomocy to świetny posag na przyszłość.

Mając na uwadze te wartości, przyłączyliśmy się do ogólnopolskich akcji charytatywnych organizując je na terenie  szkoły.

 W dniach od 24 listopada do 5 grudnia przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego uzbierali całkiem sporą „Górę Grosza” (5188 monet, co dało 166,64 zł) wspierając w ten sposób Towarzystwo „Nasz Dom” i podopiecznych domów dziecka – akcję pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
W styczniu uczniowie kwestowali na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w szczytnym celu pomocy dzieciom i osobom starszym (188 zł).
Ważne są liczby, ale dużo ważniejsze – otwarte szeroko serca na potrzeby innych.
Podziękowania dla tych, którym się chciało dać radość innym.

Wanda Drabicka