Podziękowania

przez aw

Dyrektor szkoły oraz cała społeczność szkolna dziękują Panu Tomaszowi Oleniaczowi za przekazanie 2 laptopów na potrzeby społeczności uczniowskiej oraz ufundowanie szkole Wi-Fi, co pozwoliło nam zbudować  bezprzewodową sieć komputerową . Dziękujemy także Państwu Halinie i Andrzejowi Klęskom oraz wszystkim innym ofiarodawcom, którzy w jakikolwiek sposób okazali szkole pomoc. Taka pomoc jest bezcenna, dlatego dziękujemy z…

Konkurs na stroik bożonarodzeniowy

przez aw

Boże Narodzenie i czas przygotowań do świąt to najpiękniejszy okres w roku.W trosce o ciągłość tradycji w podtrzymywaniu zwyczajów i obyczajów bożonarodzeniowych wraz z początkiem adwentu Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny. Rzeczywistość przeszła nasze oczekiwania – na konkurs wpłynęło wiele prac. Szkolne jury stanęło przed wielkim wyzwaniem: trudno było wybrać najpiękniejsze. Wszystkie…

„Czym skorupka za młodu nasiąknie…”

przez aw

Kształtowanie w dzieciach postaw społecznych i rozbudzanie empatii jest ważnym zadaniem wychowawczym, a wrażliwość na los innych, życzliwość i umiejętność pomocy to świetny posag na przyszłość. Mając na uwadze te wartości, przyłączyliśmy się do ogólnopolskich akcji charytatywnych organizując je na terenie  szkoły.  W dniach od 24 listopada do 5 grudnia przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego uzbierali całkiem…