XIV Dzień Papieski

przez aw

16 października b.r. z okazji Dnia Papieskiego odbyła się akademia ”Jan Paweł II – Świętymi bądźcie”. Motywem przewodnim naszej szkolnej uroczystości były szkoły Karola Wojtyły i ich wpływ na osobowość późniejszego papieża.

Biografowie Jana Pawła II zgodnie podkreślają, że świętość, którą osiągnął polski papież, zaczęła się już w młodych latach. Sam Ojciec Święty w czasie pielgrzymki do Polski w czerwcu 1999 r. dziękował szkołom: „…mam osobisty dług wdzięczności wobec polskiej szkoły, wobec nauczycieli i wychowawców. To, co otrzymałem w latach szkolnych, do dzisiaj owocuje w moim życiu.”
Montaż poetycki, przygotowany przez ks. Jana Pyziaka, w wykonaniu  kl. VI, ukazywałmłodego Karola Wojtyłę jako zawsze najlepszego ucznia, bardzo dobrego piłkarza, miłośnika wycieczek górskich, humanisty zaangażowanego w przedstawienia teatralne, wreszcie najlepszego kolegi, wrażliwego na cudzą krzywdę czy ból, potrafiącego bronić słabszego. Jak mówili jego koledzy: „na Lolka zawsze można było liczyć”.
Wspomnienia z czasów szkolnych naszego papieża przeplatały się z pięknymi pieśniami w wykonaniu szkolnego chóru: „Barka”, „Abba”, „Świętym każdy może być’, w śpiew których spontanicznie włączyła się cała widownia.

Wanda Drabicka