Ponownie uczestniczyliśmy w biciu rekordu…

przez aw

16 października przypada Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Z tej okazji, już po raz drugi, wiele szkół i instytucji w całej Polsce uczestniczyło w biciu rekordu w jednoczesnym przeprowadzeniu resuscytacji. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ramach programu edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” przeszkoliła nauczycieli  i przekazała szkołom materiały ćwiczeniowe.

Nasza szkoła również ( już po raz drugi )  brała udział w biciu tego rekordu. Punktualnie o godzinie 12.00 przystąpiliśmy do ratowania. Przez 30 minut uczniowie klas II-VI wykonywali czynności ratujące ludzkie życie wykorzystując fantomy będące na wyposażeniu szkoły. Wszyscy  z dużym zaangażowaniem wykonywali uciski ratownicze i oddechy. Do akcji spontanicznie przyłączyli się pierwszoklasiści i profesjonalnie masowali serduszko – symbol naszej akcji. Dane podsumowujące nasz udział w biciu rekordu są następujące: 5 uratowanych fantomów, 1 serduszko z podtrzymaną akcją serca oraz 82 uczestników!

Krystyna Kielar