Kolejny raz „Sprzątamy Świat”

przez aw

19 września, kolejny raz, przyłączyliśmy się do akcji „Sprzątanie Świata – Polska”. Udział w niej jest wspólną lekcją poszanowania środowiska: promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań zmniejszających nasz negatywny wpływ na środowisko.

Akcja odbywa się co roku w trzeci weekend września, a w szkołach w piątek, który go rozpoczyna.

 W naszej szkole co roku sprawiedliwie rozdzielamy obowiązki. Najmłodsi sprzątają tereny położone najbliżej szkoły ze względu na bezpieczeństwo. Natomiast starsi uczniowie odchodzą od niej coraz dalej. W ten sposób każdy może wspierać akcję na miarę swoich możliwości.

Aldona Wójcik