Jesteśmy „Szkołą w Ruchu”!

przez aw

Szkoła Podstawowa w Matysówce aktywnie włączyła się w ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Rok Szkoły w Ruchu” i podjęliśmy wiele działań, które promowały aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia zarówno wśród uczniów jak i ich rodziców.

Odbywało się to nie tylko podczas lekcji wychowania fizycznego i zajęć sportowych, ale także poprzez realizację wielu szkolnych projektów i programów oraz organizację wielu atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych. m.in. na basenie, na lodowisku, spotkań ze znanymi sportowcami m.in. Michałem Filipem – kapitanem drużyny siatkarzy Młodej Asseco Resovii, który potem zaprosił uczniów na „prawdziwy” mecz siatkówki z AZS Częstochowa, po którym spotkali się z zawodnikami, zdobyli mnóstwo autografów i zrobili wiele zdjęć. Podejmowane przez nas różnorodne działania znalazły uznanie w oczach koordynatorów projektu z ramienia MEN i otrzymaliśmy zaszczytny tytuł „Szkoła w Ruchu”. Sukces ten osiągnęliśmy dzięki wielkiemu zaangażowaniu i pomysłowości naszych nauczycieli: p. Roberta Pikiela, p. Krystyny Kielar i Lidii Kupiszewskiej. Przy realizacji działań pomogli nam też rodzice uczniów. Dziękujemy panom: Pawłowi Putkowskiemu, Dariuszowi Suchomskiemu i Januszowi Pałce, na których pomoc zawsze mogliśmy liczyć. 

Lidia Kupiszewska